NovaBloggen

11 mars 2020 21:19
Med anledning av regeringens beslut om att allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare inte bör hållas har Novaförbundet beslutat att ställa in sitt årsmöte 14/3-2020