Med anledning av regeringens beslut om att allmänna sammankomster med flerän 500 deltagare inte bör hållas har Novaförbundet beslutat att ställa in sitt årsmöte 14/3-2020.


Årsmötet är alltså inställt och skjuts på framtiden där vi återkommer med nytt datum så snart vi vet hur det utvecklar sig med smittspridning av Coronavirus (COVID-19).

Eftersom årsmötet då inte hålls i samband med båtmässan uppskattar vi om medlemsavgiften betalas in senast 30 april enligt nedan:


Du blir medlem i Novaförbundet genom att betala den årliga medlemsavgiften. Är du ny medlem så skickar du dina kontaktuppgifter till info@novaforbundet.se.

Avgiften för 2020* om 150 SEK betalas till Novaförbundet PlusGiro 126 79 62-7. Märk din betalning med ditt namn samt båtnummer.

Hjälp vår administratör att uppdatera vårt register med korrekta e-postadresser genom att skicka ett mail till info@novaforbundet.se.

To become a member in Novaförbundet and get access to the restricted pages you need to pay a yearly member fee of 150 SEK.

From outside Sweden the fee is to be paid to Nordea Bank, NDEASESS SE41 9500 0099 6026 1267 9627. Add to you payment your name and boat number. Also send us an email to info@novaforbundet.se with your contact information.

*Medlemsavgift för 2020 tas beslut på kommande årsmöte men styrelsen har fattat ett interimsbeslut att medlemsavgiften är samma som för 2019.

//Styrelsen Novaförbundet genom Jörgen Fredriksson, Ordförande