Årsmöte Novaförbundet 14/3-20

Härmed kallas Novaförbundets medlemmar till årsmöte lördagen 14 mars, kl. 10-12.

Årsmötet arrangeras i samband med mässan "Allt för sjön" i Älvsjö, Stockholm. Årsmötet hålls i konferenslokal M12. Fika serveras.

I år startar vi årsmötet med föredrag från SSRS:

Sweden Rescue söker sjöräddningsenheter södra Saxarfjärden, man över bord”

Larmet går på telefoner och sökare. Mindre än 15 minuter senare är en advokat, en elektriker och en pensionerad jaktpilot på väg mot platsen i Sjöräddningssällskapets enhet Rsc Rebecka, donerad av Odd Fellow och Rebeckasystrarna.

Richard Kullenberg, Befh. och Hundförare i Sjöräddningssällskapet berättar om Svensk Sjöräddning i allmänhet och om SSRS i synnerhet.


Nedan, svävare från SSRS.


ÅrsmöteshandlingarDagordning för årsmötet finns här

Verksamhetsberättelse 2019 finns här

Styrelsen föreslår att närvarande medlemmar vid årsmötet får kvitta inträdesavgiften till mässan mot medlemsavgiften för 2020.

Förbundets tävlingarGlöm inte att skicka in bidrag till förbundets tävlingar. Konkurrensen bland bidragen är än så länge väldigt måttlig........

Innan mötet avslutas kommer Egil Cederborg att kort berätta om sina erfarenheter hur han använder ett nymonterat peke med ett Code-zero segel på sin Albin Nova, 436 Sjöbris.

Välkommen!

Styrelsen för Novaförbundet