Härmed kallas Novaförbundets medlemmar till årsmöte lördagen 9 mars, kl. 10-12. Årsmötet hålls i samband med mässan "Allt för sjön" i Älvsjö, Stockholm. Årsmötet hålls i konferenslokal M12.

Dagordning för årsmötet tillsammans med verksamhetsberättelsen kommer att finnas på hemsidan senast 17/2, 2019.

Gäst på mötet är Lasse Granath från sjökortsföretaget Hydrographica. Han inleder årsmötet med att under en timme berätta om den djungel av olika digitala sjökort som vi nu har att förhålla oss till. Hur produceras de, hur tillförlitliga är de och vilka fällor och fallgropar ska man se upp med?

Vi kommer i år att även ge möjlighet för de medlemmar som inte kan närvara fysiskt vid årsmötet att delta genom att koppla upp sig till ett internet-möte. Anmäl dig med ett mejl till info@novaforbundet.se om du vill delta i web-mötet.

Styrelsen föreslår att de medlemmar som närvarar fysiskt vid årsmötet medges fritt medlemskap under 2019.

Välkommen!
Styrelsen för Novaförbundet