Kallelse till Novaförbundets årsmöte 2022

Härmed kallas Novaförbundets medlemmar till årsmöte, torsdag 9/3 kl. 19:00. Mötet är ett Teams-möte som går bra att ansluta till från en dator eller smartphone.

Klicka på länken för att ansluta till mötet

Ett mejl med dagordning för mötet och verksamhetsberättelsen för 2022 har gått ut till de medlemmar som betalat medlemsavgiften för år 2022. Om du inte hittar mejlet, kontrollera om det hamnat i skräpmappen.

I samband med årsmötet kommer vinnarna av förbundets tävlingar att utses. Har du ännu inte skickat in ditt bidrag är det hög tid att göra det nu. Vi vill dock ha ditt bidrag senast 5/3.