Kallelse till Novaförbundets årsmöte 2022

Härmed kallas Novaförbundets medlemmar till årsmöte, torsdag 31/3 kl. 19:00. Mötet sker digitalt. Dagordning för mötet och en länk för att delta i mötet finns nedan.

I samband med årsmötet kommer vinnarna av förbundets tävlingar att utses. Har du ännu inte skickat in ditt bidrag är det hög tid att göra det nu. Vi vill dock ha ditt bidrag senast 28/3.

Dagordning för Novaförbundets årsmöte
Länk för att ansluta till mötet