Novaförbundet har nu en ny medlem på Nordirland, David Dunlop. David är ägare till Nova 342.