Den 11/3, 2021 höll Novaförbundet ett digitalt årsmöte. Formen för mötet var naturligtvis på grund av den rådande Covid 19 pandemin. Femton medlemmar hade kopplat upp sig till mötet som kunde genomföras under givna förhållanden på ett bra sätt. Richar Kullenberg var inbjuden gästföreläsare som höll ett intressant föredrag som SSRS´s verksamhet.Protokoll från årsmötet finns att läsa här.