Protokoll från Novaförbundets årsmöte 2022 finns nu att läsa här.