Med tack till Mats Sturesson, Karlshamn har vi fått nedanstående beskrivning hur du bygger din egen vagga. Mats har gjort den i stål, men det fungerar självfallet lika bra i trä.