Så bygger du sjökojer

Bilderna visar detaljer av de sjökojer "Noctiluca" byggde inför starten i Gotland Runt. Det krävdes många tankar och tester innan man till sist enades om en rörkonstruktion, där gasten själv kan reglera vinkeln.

Ombyggnad av toa och förpik

Tips 1.

När vi köpte vår andra Nova för snart fyra år sedan hade jag med i planerna att göra vissa modifieringar av inredningen. Båten är mycket väl disponerad och slår i mitt tycke det mesta i jämförbar storlek, men utrymmet mellan salong och förpik är trångt och mörkt. Dessbättre är det inte alltför svårt att åtgärda. Här följer några bilder och en enkel beskrivning på hur man kan gå till väga. Det finns säkert andra varianter som kan vara väl så bra. Hur som helst så har vi uppnått målet att skapa ljus och rymd och det med tämligen enkla medel och små kostnader.

Ljuset ordnades genom att montera två runda ventiler för ljusinsläpp, en inne på toa och en ovanför garderoben (bild). Två ventiler ger givetvis dubbelt så mycket ljus som en, samtidigt som överbyggnaden ser mer harmonisk ut med en ventil på vardera sidan.

Den plywoodskiva som Albin Marin monterat ovanför garderoben hade inte alltför god passform och satt precis i huvudhöjd, den stängde till utrymmet och passagen kändes trång och instängd. När ventilen kom på plats så ersatte vi plywoodskivan med en kraftig teaklist i garderobens överkant, den fungerar bra som handtag att hålla sig i när det är sjögång samtidigt som det öppnar upp utrymmet upptill.

Ovanför garderoben är det så mycket luft att det finns plats för ett stuvfack, inte stort men full tillräckligt för att rymma en del saker. Stuvfackets botten ligger strax ovanför stången i garderoben så att klädhängarna enkelt kan föras in och ut.

För att få en rymligare toalett behöver det längsgående skottet vid masten göras svängbart så att det kommer ur vägen och samtidigt stänger till mot salongen (bild), när sedan dörren mot förpiken stängs har toaletten plötsligt blivit mycket stor och luftig. Skottet skruvades loss och kapades av i bakkant. Sedan monterades en massiv teaklist eftersom det inte är speciellt hållbart att skruva i ändträ på plywood. Upptill måste skottet kapas och ges samma form som rufftaket har ovanför öppningen i huvudskottet. Det visade sig att skottets underkant var fuktskadad så jag kapade bort den delen och ersatte den med en massiv teaklist. Det modifierade skottet monterades sedan på pianogångjärn mot huvudskottet som hade försetts med en teaklist för att gångjärnet skall hamna på rätt ställe.


Dörren mot förpiken är helt orörd och fungerar precis som förut. För att skottet skall stanna kvar i båtens långskeppsriktning på kryss och vid sjögång har jag monterat ett kraftigt magnetlås vid mastfoten (bild), det gör det lätt att både stänga och öppna. En bieffekt är att det blir enklare vid av och påmastning eftersom skottet inte längre är i vägen för masten som rör sig en hel del innan den kommit på plats.

Det modifierade skottet täcker inte hela öppningen i huvudskottet men kan kompletteras med en klaff på gångjärn (bild). Den är gjord av en 8 mm plywoodskiva i teak som formats efter öppningen och monterats på något modifierade gångjärn. Infälld tar den mycket lite plats och är helt ur vägen samtidigt som den enkelt kan fällas ut och stänga till mot salongen när man vill lyxa till det och ha en mycket rymlig toalett.

I förpiken har vi bytt ut den något påvra standarddurken med heltäckningsmatta till en teakdurk med samma utseende som finns i båtens övriga utrymmen (bild 7). Dessutom har vi tagit tillvara utrymmet under kojen och gjort ett par lådor som sträcker sig fram till vattentanken. Lådor och stuvutrymmen kan det aldrig bli för mycket utav.

Thomas Jansson "Rednose". maj 2006

Tips 2.
Toaventil framför masten

Håkan Svanberg valde att placera sin toaventil/skylight framför masten istället för direkt ovanför toaletten. Pådet sättet ville han få ljus och luft både i mellanutrymmet och på toan. Då rufftaket är välvt krävs noggran mallning och uppbyggnad av ett fundament/ram i plast och vattenfast plywood för skylightet. Och sedan blir det så här snyggt.

Tips 3.
Ny toalettventil
Vi tröttnade på den mörka toaletten och investerade i en öppningsbar ventil. Dock kände vi att kunskaperna inte räckte för att göra jobbet själva. För 3500 kr fick vi ventil + arbete utfört på varvet. Den investeringen kan rekommenderas. Utöver en bra ventilation känns toaletten dubbelt så stor när man kliver in i den.
Alkyone 4 nov 2003

Tips 4.
Eller varför inte ett prisma?

Även ett prisma lyser upp toaletten. Bilden från Rainer Anderssons "Ritma".

Tips 5.
Det går att få en rymligare toalett
Kent Persson i Strängnäs tog helt enkelt bort hela handfatet med skiva och allt. Köpte ett nytt trekantigt handfat på SeaSea och installerade det mot bordläggning och huvudskott. De gamla ledningarna kunde användas och man vred bara kranen mot det nya handfatet.

En enkel och relativt billig lösning som gjorde toaletten betydligt rymligare. En ventil förhöjer dessutom känslan.

Bygg om pentryt

Olle Olsson, Ellös på Orust bygger om pentryt. Fast en del annat har det också blivit kan man läsa av denna uppställning över vinterjobb:

 • Diskho m blandare
 • Dusch på badbryggan
 • Varmvattenberedare
 • Tryckvatten
 • Utkastare för både salt- och färskvatten m. fotpump.
 • Kolfilter
 • Gasolhäll
 • Elektrisk gasolavstängare
 • Elpanel
 • Laddare
 • Kylbox
 • Kompressor med keelcooler
 • Elektrisk septiktankspump

plus en och annan rördetalj!

OlleOlsson "Gosegrisen"

Däckstömning av septitanken

Tips 1.
Svante Östholm utsågs till årets Innovatör 2015 för sitt bidrag om hur han ordnat med däckstömning av septitanken som i Svantes båt sitter monterad inne på toaletten. Läs Svantes bidrag här

Tips 2.
Några förbättringar o påhitt från Leif Engqvist - CasaNova, Albin Nova nr 84

Förutsättningar: CasaNova har toatanken i förpiken under kojen på styrbordssidan. Vi hade ingen fundering på att byta plats på den eller låta göra ny. Inte heller hittade vi någon fiffig trevägskran eller dylikt.

Ändringar: Toatanken lirkades loss och försågs med två nya anslutningar för 5 cm gastäta slangar. En för sugningen och en för luftintag. Viktigt att dessa är lika grova så att det inte uppstår undertryck i toatanken då man suger. Den vanliga toaluftningen är kvar och behövs då man pumpar från WC till tanken. Se bild NovaToa1.

NovaToa1.

På toaletten finns mot SB-sidan ett skott som är delat i ett övre stuvfack med skjutluckor och ett undre med stuvhål. Den undre delen togs loss och flyttades ut ca 10 cm så att hylla bildades framför övre facket med luckor. Den undre delen kom då lagomt långt ut så att plats finns bakom för att dra de nya slangarna bakom skåpet upp mot däck. Se bilderna NovaToa2, Toa3 och Toa4.

NovaToa2.

NovaToa3

NovaToa4

NovaToa5

I samband med detta byttes det trasiga handfatet till ett nytt genom infällning i träskiva som sitter samman med den nya hyllan.

På däck blev det lagom att ta hål för slangarna på varsin sida om 2:a mantågsstöttan på SB-sidan. Se bilderna NovaToa5.
Sammanfattningsvis: Toatömningen fungerar alldeles utmärkt och kostnaderna blev måttliga:

 • Två däcksgenomförningar
 • Svetsning av ytterligare anslutningar på toatanken
 • 5-6 m gastät toaslang samt rostfria slanklämmor


Tips 3.

Håkan Brännlund, Nova154, NovaLeCool

Toatömning via däck kan ordnas med hjälp av en T-koppling, några meter diffusionstät slang och en däcksgenomföring. Eftersom septitanken i vår Nova är placerad under britsarna i förpiken bestämde jag mig för att bästa vägen upp till däck var via ankarboxen i fören. Installationen gjordes i följande steg;

1. Montera T-kopplingen på utloppsslangen från septitanken (Bild 1).
2. Anslut den nya slangen till T-kopplingen och dra den via ankarboxen upp till däck. Detta moment kräver att man tar upp hål i botten av ankarboxen (Bild 2). Placera hålet så när skottväggen som möjligt.
3. Ta upp et hål i däcket ochmontera däcksgenomföringen (Bild 3).

Tanken har tömts ett flertal gånger med den installerade utrustning.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Några lösningar för GPS-plotter

Tips 1.
Rainer Andersson

Rainer Andersson har löst problemet med GPS-navigering på ett fiffigt sätt. Ett fäste till Lagnunabord anbringades på högersidan om nedgångstrappan/motorrummet. Själva bordet modifierades för att passa en bärbar dator och en radarskärm. Båda är ordentligt fastsatta i underlaget. Eftersom Lagunabordet är lätt att fixera i önskat läge är det heller inga problem vid sjögång eller krängning.

Vid regn sätter Rainer ner en plexiglasskiva och kan på det sättet fortsätta titta på "det levande sjökortet" oavsett väder.

Lösningen fungerar inte lika bra på den senare Novaversionen som har akterruffen avdelad med en skottvägg och dörr.


Tips 2.
Svante Östholm i Nova 433, Circe (f.d. Rednose)

Hej,
Jag har gjort ett svängbart fäste för GPS plottern som jag inte sett förut.
Tidigare fästes plottern på ett Lagun-bord-fäste mitt sittbrunnen, men där tyckte jag att den satt i vägen och skissade därför på en alternativ placering som skulle vara ur vägen samtidigt som jag ville ha plottern nära rorsman, eftersom min syn inte tycker om en relativt avlägsen placering framme vid ruffluckan.

Delarna till det svängbara fästet består av NOA-produkter + en T-hållare-60gr + ett kort stycke T-profil i Aluminium (det senare som "tippskydd").
Man kan tycka att plottern är oskyddad med dylik placering, men det var den förut också då den satt vid Lagun-fästet. Det har gått bra hela sommaren i delvis ur och skur.

Tips 3.
Lars Malm, Mumle nr 36.

Fäste för gps, tillverkat i aluminium och nitat ihop. Klämmer runt luckskenan. Kan, om man har plexiluckor, sättas innanför dessa vid skitväder.


Avskärmad akterruff

De tidiga versionerna av Novan har en planlösning med en öppen stick-koj. Morten Sollerud har konstruerat en avskärmning till akterkojen som lätt kan sättas uppeller tas bort allt efter behov.