Motorbyte i Nova 154

Håkan Brännlund har i Nova 154 bytt ut den gamla Yanmar-motorn mot en ny Beta-motor. Läs här om hur han gick till väga.

Motorbyte i Nova 436

Egil Cederborg i Nova 436 har under vintermånaderna bytt ut den gamla Yanmar-motorn mot en ny Lambordini. Läs här om hur han gick till väga.

Motorbyte i Nova 299

Hej!

Jeg har haft min Nova fra ny i 1985, fik monteret ferskvandskøling på motor i 90 med elpumpe, hvilket gennem årene gav lidt problemer ved svigt af denne pumpe.

I 2008 udskiftede motor til Yanmar 3YM20, hvilket ikke var ligetil, denne motor er + 6 cm ved generator mod bagbord og + 6 cm i længden, de nye Yanmar er alle større mål, som bekendt er der ikke meget plads i motorrum, så gode råd, hvad gør man, ny motorkasse/trappe samt - 6 cm på 3 skuffer, jeg er meget tilfreds med resultatet.

Triveligt med Novaforbundet, der er meget godt at læse.

God sommer.

Med sejlerhilsen
Birte & Aage Skjold Hansen
"Sea Star" 299


Dags att kolla luftfiltret på motorn?

Så här såg mitt filter ut på sin 23 årsdag, en viss skillnad mot det nya. För att få bort det gamla och montera det nya var jag tvungen att skruva loss hela filterburken eftersom det saknas utrymme att öppna locket som det är tänkt.

Nytt filter inhandlades av Sea-Sea i Viggbyholm till den symboliska summan av 265 kronor.

Berättar Robert Eriksson S 95 4/4-06


Konservering av YANMAR dieselmotorer 7,5 hk - 33 hk

(sammanfattning av material från AB Sjöbergs Marin&motor, Skogås)

1-3 kan göras med båten i sjön. Övriga på land.

 1. Justera ventiler efter ca 200 timmar
 2. Stäng bränslekranen, byt bränslefilter eller rengör vattenavskiljare, finns vattenavskiljare byt motorns finfilter.
 3. Kör motorn med en fetare bränsleblandning för att skydda insprutningssystemet. blanda i separat kärl som används som tillfällig bränsletank, använda Outboard askfri tvåtaktsolja inblandning 5-10 %. Lossa bränsleledning mellan motor och tank så nära motorn som möjligt. Pumpa fram bränsle till insprutningspumpen. Lufta vid behov.
 4. Starta och kör minst 20 minuter. Byt olja i motor och backslag. Rengör respektive byt oljefilter. Fyll på olja. Starta motorn och kolla att oljetryckslampan slocknar och att det inte finns något oljeläckage vid filter och ventilkåpa.
 5. Tappa kylsystemet genom att öppna dräneringskranarna. Kolla att kranen inte är igensatt. Stäng kranen. Skruva av locket till vattenpumpen och ta ur impellern, kontrollera vattenpumpens lager genom att snurra på remskivan och lyssna efter missljud. Montera tillbaka locket.Töm vattenlås och avgasledning genom att starta motorn och låt den gå 5-10 sekunder. Byt anod i sjövattendelen. Kontrollera vacuumventil och byt membran. Lossa slangen från bottenintaget och böj upp slangen ovanför högsta punkten i motorns kylsystem och fixera den där. Sätt i tratt och fyll på 50% glykolblandning tills det börjar rinna i vattenlåset. Ett alternativ är att först köra motorn på färskvatten, därefter på glykolblandning och till sist genomföra punkten ovan.
 6. Demontera insprutare och spruta in några centiliter olja i cylinder för att skydda cylinderkolv och kolvringar. Drag runt motorn några varv långsamt så att förkammaren inte far ut. Lämna in insprutare för kontroll och justering. Kontrollera packning mellan insprutare och förkammare. Återmontera insprutare. VARNING kör inte motorn efter detta moment.
 7. Motorer med insugningsfilter. Tag ur filterinsatsen och tvätta med diskmedel och varm vatten. Sätt tillbaka filtret när det torkat.
 8. Anslut båtens bränsletank till motorn igen. öppna bränslekranen och lufta bränslesystemet. Fyll på diesel för att slippa kondens i tanken.
 9. Kolla motorns gummielement.Kolla innerlagret kondition. Fyll på olja vid behov. Kolla även stödlagerbock, hylsrör, aktre lager, propeller och klämkoppling.
 10. Spruta lite CRC 556 på elanslutningar, startlås och reglage.Kontrollera slangar, anslutningar, elkablar, reglage
 11. Kolla batteriernas kondition. ladda och fyll på destillerat vatten. Fulladdade batterier står bra i båten. Bör underhållsladdas under vintern.
 12. Nu är motorn konserverad och får INTE köras runt eller startas före avkonservering.

Avkonservering

 1. Tappa kylsystemet genom att lägga ner slangen från vattenpumpen i ett kärl och låt glykolblandningen rinna ut. Anslut slangen till bottenintaget. Öppna ventillyftaren/na och kör runt motorn ca 15 sekunder så att oljan som är kvar i cylindern försvinner. Viktigt att ventillyftarna är i öppet läget. Kontrollera oljenivå i motor, backslag eller drev. Montera impellern i vattenpumpen.
 2. Efter sjösättning
 3. Starta motorn och varmkör ca 20 minuter. Kontrollera under tiden slangar och anslutningar. Kontrollera reglagefunktion. Stanna motorn och kontrollera oljenivå i motor, backslag eller drev. Kolla så att luft inte kommit in i bränslesystemet.

C-H Segerfeldt 2001-12-18

Backslag
Det är mycket viktigt att backslagets reglagevajer är rätt justerad, annars kan backslagets koppling förstöras. Detta bör noggrant mätas upp vid ex. vajerbyte. Instruktion finns i Yanmar--handboken,

Efter 5-6 år kan det vara risk för att gasvajern behöver bytas. Glöm ej att kontrollera och fyll på olja i packboxen som sitter på propelleraxeln efter backslaget.

Zinkanoden
Zinkanoden på propelleraxeln får ej sitta närmare stödbocken än 30 mm, för att stödbockens lager skall få tillräcklig kylning. Avståndet mellan propeller och stödbock skall vara minst 25 mm, för att propellern ej skall slå sönder stödbocken vid eventuell grundstötning eller annat tvärstopp.

Novatips 900322

Kraftöverföring

Ett tips från några som råkat ut för att propeller-axeln har lossnat från backslaget och åkt ut genom packboxen med läckage som följd.

Kolla att bultarna i backslaget är åtdragna. Som ett säkerhetstips montera en slangbit (25mm i diameter med slangklämma på propelleraxeln mellan packbox och backslag så kan inte propelleraxeln åka ut genom packboxen.

Novatips 92-03-15