Årsmötesprotokollet 2024 Årsmötesprotokollet finns nu tillgängligt här (Inloggning krävs för att nå dokumentet).

Ola Barthelson har satt samman en presentation över hur han modifierat kylboxen på Nova 448. Presentationen finns här.