Vimpeln blir din när du sätter in 175 kronor på Novaförbundets postgiro 126 79 62 - 7.