Novaförbundets årsmöte 2023 godkände styrelsens föreslagna ändringar i klassregeln som gäller tillåtet antal segel, utformningen av spinnaker samt spinnakerbom. Styrelsen kommer att kunna ta hänsyn till eventuella synpunkter eller kommentarer som inkommer från medlemmarna under mars månad 2023. Maila i så fall dessa synpunkter till info@novaforbundet.se.

Det liggande förslaget finns att läsa här.