Årsmötesprotokollet 2023

Årsmötesprotokollet finns nu tillgängligt här.

Ola Barthelson har satt samman en presentation över hur han modifierat röstjärnen på Nova 448. Presentationen finns här.

OBS! Inloggning krävs för att kunna nå dokumenten.