NovaBloggen

14 feb. 2021 19:46
Inkomna bidrag till Novaförbundets tävlingar hittar du här. På grund av det inställda årsmötet 2019 deltar bidrag från både 2019 och 2020 i tävlingen. Vinnarna kommer att utses vid kommande årsmöte.