NovaBloggen

#
29 mars 2017 21:48
Service av winchar och block är något som många av oss slarvar med. Vid en träff 17 november hos Boding Segel var vi några Novaförbundare som tog del av tips från John Aunapuu, Harken, generöst delade med sig av.
29 mars 2017 21:19
Egil Cederborg tipsar om en kraftigare skotskena för den självslående focken.