Service av winchar och block är något som många av oss slarvar med. Åtminstone har jag (Håkan i Nova 154) inte mer än sporadiskt servat denna utrustning under de tio år som jag seglat min Nova. Men bättre sent än aldrig.

Vid en träff 17 november hos Boding Segel var
vi några Novaförbundare som tog del av tips
från John Aunapuu, Harken, generöst delade
med sig av.

Förutom att man förlänger livslängden på en
rätt servad winch så är det också en fråga om
säkerhet. En havererad winch i hårt väder kan
leda till en direkt farlig situation.

Läs mer om John Aunapuus tips här.
(Endast för medlemmar)