Ett tips för trevlig läsning så här i början av en ny seglingssäsong kan vara nr.13 av "Praktiskt Båtägande" och en artikel om Albinvarvet och alla Albinbåtarna. I artikeln finns dessutom en tjusig bild med Novaförbundets kassör/administratör Svante Östholm och hans Nova.

Med bästa Novahälsningar

Ordf. Håkan