O´hoy!

Under seglingar i Kattegatt, Skagerack och södra Östersjön kommer utrustningen på båten att utsättas för andra och större påfrestningar än i skärgårdsvattnen längs Ostkusten. Dimensioneringen av utrustning på Novan kan då vara för klen. Så har, t.ex. självslåskenan på Sjöbris fått utstå sådant tryck att den krökts på helt fel sätt. Ersättning har valts ur Harkens sortiment och är dimensionerad för båtar <35 ft. Oaktat att den är avgjort kraftigare än originalskenan passar den in i befintliga bågar. Även skotvagnen är av Harkenfabrikat och rejält kullagrad. Arrangemanget fungerar utmärkt och har aldrig vägrat gå över i stagvändningar. Vi överväger, btw, att byta till Doyle storsegel i Stratis ICE, med grå taffeta på båda sidor, till 2015 ;) Kraftig viktbesparing, lättare att hissa, bra för äldre seglare!

Bästa seglarhälsningar, Egil Cederborg Sjöbris SWE 436