Novaförbundets årsmöte 2018 hölls den 10:e mars i samband med mässan "Allt för sjön" i Älvsjö.
Femton medlemmmar hade slutit upp till mötet.

Håkan Brännlund omvaldes till ordförande för ett år. Håkan, som nu varit ordförande i många år önskade egentligen att någon ny kraft tar över ordförandeskapet. Egil Cederborg omvaldes som teknik och kappseglingsansvarig. Jörgen Fredriksson valdes till revisor och avgående revisor Anders Rigodt valdes till revisorssuppleant.

Förbundets ekonomi är fortsatt god och mötet beslöt att behålla medlemsavgiften oförändrad 150 kr.

Mötet beslöt att rekommendera följande kappseglingar 2018; Gullviverallyt 10-
13 maj, Lidingö runt den 26/5, Ornö runt den 19/5, Arkö runt den 8/9, Tjörn runt den
18/8 samt Jungfrusundsregattan 9/6.

Mötet utsåg också vinnare i Novaförbundets tävlingar. De vinnande bidragen presenteras i ett annt blogginlägg här på hemsidan.

Protokoll från mötet finns att läsa här (inloggning krävs).

Årsmötet avslutades med att Hans Kjellberg berättade minnen från sina seglingar och speciellt en segling till Medelhavet via Norssjön, Skottland och en översegling av Biscayabukten. Seglingen över Biscaya finns att läsa om här.

Hans Kjellberg berättar seglingsminnen och ger tips om utrustning inför en långsegling.

Hans har också gjort en linjeritning över sin Nova som han hade kopierat över en seglingsbild.

Femton medlemmar närvarade vid förbundets årsmöte 2018.