Här är det gratis för medlemmar att sälja, köpa och hyra ut vad de vill som handlar om Novan. Annonsen ligger kvar under seglingssäsong eller tills besked lämnats att den är inaktuell. Din text skickar du till: webmaster@Novaforbundet.se