Novaförbundet

Albin Nova S 223 "Novalie". Skeppare Kenneth Tessem

Med Novaförbundet kan du som är Novaägare utbyta erfarenheter genom personliga möten, intressanta studiebesök, träffar till lands och sjöss. Eller genom virtuella möten på denna webbplats.

Peter Norlins Albin Nova 33 är en väseglande och vacker båt, som passar utmärkt både för cruising och racing. Novan tillverkades under åren 1981-1991 i cirka 500 exemplar.

Novaförbundets syfte och uppgift är att på olika sätt stärka varumärket Albin Nova. Detta gör vi genom att underlätta för Novaägare att utbyta erfarenheter. Dels genom personliga möten, intressanta studiebesök, träffar till lands och sjöss. Dels genom virtuella möten på denna webbplats.

Förbundets webbplats är medelpunkten i verksamheten. Här får du reda på allt som händer kring och med Novan. Vi berättar om kommande aktiviteter, medlemsträffar, tekniska tips o.s.v.

Medlemmarna kan delta i förbundets årliga tävlingar i klasserna bästa Novabild, bästa tekniska tipsbidrag, årets cruisingmästare - längsta seglade distans- och årets Novamästare - framgångsrikaste kappseglaren.

Vi hoppas att du kommer att hitta givande tips och idéer från andra Novaseglare som kommer att underlätta seglingen och livet ombord.

Du som redan är Novaägare kan skriva ut och använda den här informationen för att dela ut till andra som säkert vill bli medlemmar. Det räcker med 150 kr till plusgiro 126 79 62 - 7 för att få tillgång till hela vår verksamhet. Användbara mejl är: info@novaforbundet.se