Kontakta oss

Så här får du kontakt med Novaförbundet

e-post: info@novaforbundet.se

Övriga adresser: se under styrelse

Medlem i Novaförbundet blir du enklast genom att sätta in 150 kr på plusgiro 126 79 62 - 7. Var noga med att ange

1. Mailadress. (Då får du snabbast din kod och tillgång till medlemssidorna)
2. Båtnummer
3. Båtnamn
4. Mobil och/eller VHF
5. Postadress
6. Hemmahamn publiceras i matrikel)