På havet och i hamn

Albin Nova har större volym i skrovet än andra båtar med samma längd trots ett ganska smalt skrov. Det ger en rymlig salong med bra höjd i. Genom bordets placering är det fri gång fram till toalett och förpik. Förpiken är rymlig med rejäl plats för två vuxna. Toaletten är ganska trång men fyller väl sitt behov. I salongen finns en kojplats på vardera sidan med plats för fullvuxna. På babords sida finns ett pentry med tvålågig spis med ugn, kyl, vask och avställningsytor. På styrbords sida nedanför trappan finns ett kartbord med bra plats för sjökort. Akterut bakom navigationsplatsen finns en rejäl stickkoj som rymmer två vuxna.

De båtar som är byggda i Danmark (1988 –) har ett extra ventilationsfönster ovanför navigationsplatsen respektive pentryt. Navigationsplatsen är i dessa senare Novor avskild med ett skott och en skjutbar dörr som ger avskildhet åt akterkojen. Navigationsbordet går då också att fälla upp mot skottet, vilket gör akterkojen lättillgänglig.

Att segla Nova
Seglingsmässigt är båten mycket trevlig att segla. Lugna rörelser men ändå ett bra driv i båten. Båten är lagom styv utan att upplevas som stum.

Såhär säger Curt Gelin om Albin Novan i sin bok "500 segelbåtar i test"

VID OMTESTET AV ALBIN NOVA år 1997 mot Omega 34 och X 102 danska Bådnyt blev slutsatsen “rymligaste snabbseg1aren”.Anledningen är att denna Peter Norlinritade 33-fotare erbjuder mer plats invändigt än sina konkurrenter och därmed fungerar något lite bättre än dessa för familjesegling.

MÅLET MED BÅTEN var att skapa ett maximalt snabbseglande skrov kring de största utrymmena i klassen. Albin hade expanderat kraftigt med flera nya modeller vid den här tiden, men ansåg sig behöva en rejäl famil-jebåt mellan Cumulus och Stratus för att fresta särskilt Balladägare.

Skrovet på Nova gjordes av denna anledning lite breda-re, högre och djupare än på närmaste konkurrenten Omega 34. Detta formtänkande gav båten mer skrovvolym och därmed extra goda innerutrymmen. Strategin fungerade - första serien till våren 1981 sålde snabbt slut. Mer segling, mer plats, starkare motor och högre rigg för bara cirka 50 000 kronor i mellanpris jämfört med en Ballad, fick många att bestämma sig. Lågpristänkandet i Nova gav dock dito kvalitet. Särskilt på de båtar som såldes som “nästan färdigbyggd”, där köparna fick inredningen i delar. År 1985 höjdes kvaliteten med aluminiumrutramar, bättre snits på trädetaljerna, tjockare dynor. Bäst blev Nova 1988—1991 när båten byggdes i Danmark. Danskbyggda Nova känns igen utvändigt på blå dekorränder och tre sidofönster. Invändigt har de “owner’scabin” med skott och dörr vid akterkojen.

INREDNINGEN var traditionell på Visbybyggena och halvmodern på de danska. De vanligaste har vinkelpentry i aktern, L-soffa i salongen, toalett midskepps, rymlig förpik och stor stickkoj i aktern med navigationsbord framför. Volymen är god i salongen, passagen föröver fri med nerfälld bordsklaff och ståhöjden goda 1,88 meter vid pentryt/nergången. De flesta Nova har bara nergångstrappan för avskildhet i akterkojen. Från år 1986 är kojen avskärmad och pentryt flyttat framåt och större. Toaletten är mörk och trång med stängd dörr, plasthandfat och låg klosett stör också. Pentryt har tvålågig ugn och diskhon under bridgedäcket. Danskbyggda båtar är bättre med diskhoar mot salongen och bänkskiva i ljust laminat. Utförandet är enkelt. Bara pentryskottet har kraftiga lister och båtmässig stil. 1 övrigt har Nova teak med halvdan struktur och måttlig ytfinish. Plastlister och öppna stuvfack speglar också fabrikens mål att bygga billigt.

KONSTRUKTIONEN är sådär. Skrovet är i sprutat sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial. De danska byggena har balsa i laminatet för bättre vridstadga. Invändigt finns en låg innerliner utmed skrovet mot vilken kojerna sitter. Skotten är bara bultade mot däcket och skrovet. Kölen sitter på en djup, nerbyggd kölficka med goda radier och håller för grundstötning.

SEGLINGSEGENSKAPERNA är helbra. Nova är lagom snabb och tryggast i klassen med nästan halva deplacementet i kölen och genomgående mast. På så vis är Nova ovanligt styv lugn och angenäm att segla. Rodertrycket är kännbart, men går att neutralisera med trim och bra segel.