NovaBloggen

24 sep. 2017 19:48
Tips om vattentankar och installation av tryckvattensystem med varmvatten efterlyses.
24 sep. 2017 19:43
Ett par medlemmar delar med sig om tips hur man får till fästen för en ny toastol i Novan.
#
29 mars 2017 22:14
Kort sammandrag av Novaförbundets årsmöte 2017
29 mars 2017 22:09
#
29 mars 2017 21:48
Service av winchar och block är något som många av oss slarvar med. Vid en träff 17 november hos Boding Segel var vi några Novaförbundare som tog del av tips från John Aunapuu, Harken, generöst delade med sig av.
#
29 mars 2017 21:36
​Novaförbundet har nu en ny medlem på Nordirland, David Dunlop. David är ägare till Nova 342.
29 mars 2017 21:32
29 mars 2017 21:24
29 mars 2017 21:19
Egil Cederborg tipsar om en kraftigare skotskena för den självslående focken.
#
29 mars 2017 21:10
Egil Cederborg skriver om ett propellerhaveri och funderingar kring motorbyte.