NovaBloggen

29 mars 2017 21:19
Egil Cederborg tipsar om en kraftigare skotskena för den självslående focken.
#
29 mars 2017 21:10
Egil Cederborg skriver om ett propellerhaveri och funderingar kring motorbyte.
#
29 mars 2017 20:57
Patrik Kjällman delar med sig några bilder på sin införskaffade och monterade NOA-ställning.
#
29 mars 2017 20:42
Andrew Hail, Ontario Canada, skriver om ett missöde som han råkade ut för med sin Nova. Kul annars att notera att det finns en Nova ända borta i Canada.
28 mars 2017 20:46
Korta referat från Novaträffar under åren 2010 till och med 2016