NovaBloggen

#
29 mars 2017 21:48
Service av winchar och block är något som många av oss slarvar med. Vid en träff 17 november hos Boding Segel var vi några Novaförbundare som tog del av tips från John Aunapuu, Harken, generöst delade med sig av.
29 mars 2017 21:24
29 mars 2017 21:19
Egil Cederborg tipsar om en kraftigare skotskena för den självslående focken.
#
29 mars 2017 21:10
Egil Cederborg skriver om ett propellerhaveri och funderingar kring motorbyte.
#
29 mars 2017 20:57
Patrik Kjällman delar med sig några bilder på sin införskaffade och monterade NOA-ställning.
#
29 mars 2017 20:42
Andrew Hail, Ontario Canada, skriver om ett missöde som han råkade ut för med sin Nova. Kul annars att notera att det finns en Nova ända borta i Canada.
28 mars 2017 20:46
Korta referat från Novaträffar under åren 2010 till och med 2016